Kalkuta: prisustvovanje programu narodnih igara u rezidenciji