Davanje autograma na jednoj usputnoj stanici ka Kalkuti, prijem i predaja poklona indijskom ambasadoru u Beogradu g. Dajalu, razgovor s jugoslovenskim novinarima, razgovor s Aleksandrom Rankovi?em i ostalima