Ve?be "Podgora 72": susret sa rukovodiocima teriorijalne i civilne odbrane