Dolazak u pristanište Rangun, pozdrav s predsednikom Ba Uom i premijerom U Nuom, obilazak počasne čete i prolazak kroz grad