Boravak u Rangunu, prilikom zvani?ne posete Burmi: prijem ?lanova diplomatskog kora akreditovanih u Rangunu