Poseta fabrici zavarenih cevi i profila "11 oktomvri" u Kumanovu: dolazak