Poseta fabrici zavarenih cevi i profila "11 oktomvri" u Kumanovu: susret sa predstavnicima komune i privrednicima