Boravak u Rangunu, prilikom zvani?ne posete Burmi: sve?ano ukra?en Rangun u ?ast jugoslovenskih gostiju