Prijem ?lanova Koordinacione ustavne komisije, na ?elu sa Edvardom Kardeljom: grupna fotografija i fotografija sa osobljem