Razgovor sa politi?kim aktivom SR Slovenije u sali bioskopa "Union": govor aktivu