Doček na aerodromu u Mandaleju i svečana predaja diplome počasnog građanina Mandaleja, na prolazu kroz grad