Do?ek na aerodromu u Mandaleju i sve?ana predaja diplome po?asnog gra?anina Mandaleja, na prolazu kroz grad