Mandalej: dolazak na brod "Mindon", razgovor sa premijeron U Nuom