Prijem i razgovor sa delegacijom oru?anih snaga SFRJ, povodom Dana JNA: grupna fotografija