Susret sa predstavnicima Konferencije za dru?tvenu aktivnost ?ena Crne Gore