Ru?ak u hotelu "Matije Gubec" i susret sa zagreba?kim re?iserom Vatroslavom Mimicom, koji je predsedniku Titu predao kopiju scenarija za film o selja?koj buni