Odlazak iz hotela "Matije Gubec" u Stubli?kim Toplicama