Prijem Klea Msua, ministra finansija i D?oba Lusindea, ministra za transport i komunikacije Tanzanije. Kleo Msua preneo je predsedniku Titu li?nu poruku D?ulijusa Njererea