Razgovor sa članovima Predsedništva Savezne skupštine: grupna fotografija