Sa ?lanovima jugoslovenske kolonije u ba?ti stana jugoslovenskog ambasadora u Rangunu