Poseta fabrici kablova "Mo?a Pijade" u Svetozarevu: susret sa predstavnicima fabrike