Sednica Odbora za pripremu X kongresa SKJ u vili "Kara?or?evo"