Misore: razgovor s maharad?om od Misorea, razgledanje lova?kih trofeja i zbirke oru?ja, s porodicom maharad?e