Ko?in: prijem ?lanova sindikata Socijalisti?ke partije