Susret sa predstavnicima ORA "Sutjeska 73" i odlazak sa mitinga povodom 30. godi?njice bitke na Sutjesci