IV Konferencija nesvrstanih u Al?iru: prijem predsednika vlade Banglade?a, Mud?ibura Rahmana