IV Konferencija nesvrstanih u Al?iru: sve?ani prijem al?irskog predsednika Bumedijena za ?efove dr?ava i vlada u?esnika konferencije