Prijem članova Glavnog odbora Saveza pravoslavnih sveštenika