Prijem ?lanova Glavnog odbora Saveza pravoslavnih sve?tenika