Prijem akreditiva novog sirijskog poslanika Sabeta Arisa