Na sve?anoj zabavi Saveza ?enskih dru?tava Beograda