Dolazak u Ba?ku Palanku i razgledanje pogona Industrije ko?ne galanterije "Merkur"