Sa rukovodiocima SR Bosne i Hercegovine u vili "Koprivnica"