Prijem predstavnika preduze?a iz Visokog, Mustafe Kadi?a i Limo Muharema u vili "Koprivnica"