Proslava 30. godišnjice Drugog zasedanja AVNOJ-a u Jajcu: prijem jubilarne značke