Sve?ana sednica povodom 30. godi?njice Drugog zasedanja AVNOJ-a u Jajcu: susret sa gra?anima Jajca