Prijem saveznih i republi?kih rukovodilaca u Beloj vili: obra?anje predsednika Tita posle predaja odlikovanja