Prijem saveznih i republi?kih rukovodilaca u Beloj vili: posle predaje odlikovanja