Poseta Indiji: Jovanka Broz u razgledanju "Muzeja graditelja nacije" u ?ijem se sklopu nalazi i "Nacionalna galerija portreta"