Prijem akreditiva burmanskog ambasadora U Hla Maunga