Predstavnici radnog kolektiva Industrije motora u Rakovici sa prvim traktorom