Poseta Fam Van Donga, predsednika vlade DR Vijetnama: kraj vatre ispred vile "Koprivnica" i u ?etnji