Poseta premijera Turske Adnana Menderesa: sa prijema u turskoj ambasadi