Pred odlazak u Postojnu, na proslavu Prve proleterske divizije