82. ro?endan: ?estitanje ro?endana od strane Mi?e Broza i grupno fotografisanje sa ?itavom porodicom isped Belog dvora