Plenarna sednica na X kongresu SKJ: izlaganje Vaske Duganove, predsednice Konferencije za dru?tvenu aktivnost ?ena Jugoslavije