Prijem u SIV-u u ?ast delegacija na X kongresu SKJ: susret sa delegacijom Bugarske, na ?elu sa ?ivkom ?ivkovim