Prijem u SIV-u u čast delegacija na X kongresu SKJ: susret sa delegacijom Bugarske, na čelu sa Živkom Živkovim