Prijem u SIV-u u ?ast delegacija na X kongresu SKJ: susret sa delegacijom Portugalije na ?elu sa Karlosom Ignesom