X kongres SKJ: susret sa ?lanovima Izvr?nog biroa Predsedni?tva CK SKJ u dvorani "Pionir"