Izve?taji rukovodilaca komisija na X kongresu SKJ: izlaganje Voje Srzenti?a, rukovodioca Komisije za razvoj socijalisti?kih samoupravnih i dru?tveno-ekonomskih odnosa i probleme ekonomskog i dru?tvenog razvoja