Na svečanoj predstavi u Narodnom pozorištu, sa članovima delegacije Sovjetskog Saveza