Na sve?anoj predstavi u Narodnom pozori?tu, sa ?lanovima delegacije Sovjetskog Saveza