Ru?ak koji je u ?ast predsednik Tita priredio predsednik SO Ivanji?e, Miodrag Petrovi?, u Invalidskom domu: predaja poklona predsedniku Titu